Blog

Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projesi Nedir?

  • mimar blog

Rölöve yapının mevcut durumunu gösteren projedir. Binanın ya da anıtın şu anki durumu modellenerek proje haline getirilir. Tüm yıpranmalar, eskimeler projede işlenir. Yapının durumuna göre analitik rölöve hazırlanması da gerekebilir. Analitik rölövede bozulma tipleri sınıflandırılır ve buna göre bir lejand hazırlanır. Tarama ve renklendirme yöntemleri ile bozulmalar planlara, görünüşlere ve kesitlere işlenir.

Rölöve projesi Kurul yetkilileri tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenir. Projenin hem şema, hem de ölçü açısından doğru olması çok önemlidir. Yapıda kaybolmuş ya da değiştirilmiş elemanlar tanımlanır. Önemli noktaların kotları verilir. Belediye ve tapu kayıtlarını yansıtan resmi belgeler ile rölövedeki bilgilerin uyumu sağlanır.
Rölöve proje haricinde fotoğraf dosyası ve rapor çalışmalarını da kapsar. Binanın ayrıntılı durumunu yansıtacak fotoğrafları ve bu fotoğrafların çekim yönlerini gösteren bir dosya hazırlanır.
Rölöve raporunda bölge tarihi, önemli olaylar ve genel bilgi verilir. Yapının tarihi belgeleri, tarihi foroğrafları ve geçmişi ile ilgili araştırılmış bilgiler yazılır. Daha sonra yapının şu anki durumunu tarif eden ayrıntılı tanımlamalar yapılır. Restitüsyon projesine yönelik izler, kayıplar ve ekler açıklanır. Yapım sistemi analiz edilir.

Restitüsyon projesi binanın ilk yapıldığı halini modelleyen projedir. Binanın mevcut durumundan yola çıkılarak hazırlanır. Veri eksiği varsa varsayıma dayalı bir yaklaşım yanlıştır. Binanın mevcut izlerinden, tarihi belgelerinden yola çıkmak gerekir. Yetersiz veri olması durumunda dönem yapıları ile karşılaştırma yapılır. Tüm yaklaşımlar ve ayrıntılı tanım restitüsyon raporunda açıklanır.
Restitüsyon projesi kapsamında binanın çeşitli dönemlerini işlemek gerekebilir. Bazı değişiklikler nitelikli ve niteliksiz olarak değerlendirilerek kurulun takdirine sunulur.

Restorasyon projesi yapılacak müdahale ve onarımları gösteren projedir. Rölöveden yola çıkılır ve restitüsyon esas alınır. Bu aşamada mal sahibinin talepleri binaya uygulanır. Taşıyıcı sistem, zemin sorunları, günümüz konfor beklentileri, şema değişiklikleri analiz edilir. Çözüm yöntemleri Kurulun onayına sunulur.

Biz restorasyon projelerini uygulama projesi olarak hazırlıyoruz. Projede önce detayları çözüyor, hazırladığımız 1/1 ölçekli detayları projenin bütününe işliyoruz. Farklı yapım sistemleri ve elemanların birbirleri ile ilişkilerinin detaylı olarak gösterildiği sistem detaylarını hazırlıyoruz.

Her Hakkı Saklıdır © 2018 F1 Proje